Chuyên mục
Dầu tràm Huế

Dầu tràm Lộc Thủy Huế sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu 2013

Dầu tràm Lộc Thủy là một trong hai sản phẩm của Thừa Thiên Huế vừa được Hội nông dân Việt Nam công nhận sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2013 với tiêu chí đánh giá là sản phẩm có chất lượng, giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất. Làng nghề […]